Maksumuistutus: Avain tehokkaaseen maksuvalvontaan

Maksut tulisi aina suorittaa ajoissa, sillä perinnästä aiheutuneet kulut ja viivästyskorot voivat kasvattaa laskun loppusummaa merkittävästi. Maksumuistutukset ovat tehokas keino varmistaa, että loppuasiakkaat hoitavat laskunsa ajallaan.

young woman at her home office with her pet dog

Mikä on maksumuistutus?

Maksumuistutus on virallinen ilmoitus laskun saajalle siitä, että maksu on viivästynyt. Tämä viesti lähetetään, kun laskun eräpäivä on mennyt umpeen, eikä maksua ole suoritettu määräajassa. Tavoitteena on muistuttaa loppuasiakasta maksamattomasta laskusta ja kehoittaa suorittamaan maksu mahdollisimman pian.

Maksumuistutuksen pitää sisältää oleelliset tiedot

Maksumuistutus sisältää olennaiset tiedot, kuten alkuperäisen laskun numeron, päivämäärän, eräpäivän, maksamattoman summan, viivästyskorot ja muut lisämaksut. Lisäksi siinä ilmoitetaan uusi maksupäivä ja tarjotaan yhteystiedot mahdollisten ongelmien ja yhteydenottojen varalta.

Miksi yritysten kannattaa muistuttaa asiakkaitaan avoimista maksuista?

Yrityksille maksumuistutukset ovat välttämätön osa maksuvalvontaa. Tehokas maksumuistutuskäytäntö auttaa varmistamaan, että saatavat laskut tulevat maksetuksi ripeästi. Yrityksen ei kannatakaan jäädä odottelemaan erääntyneitä maksusuorituksia, vaan sen sijaan muistuttaa maksusta heti, kun laskun eräpäivä on umpeutunut.

Maksumuistutuksen lähettäminen

Maksumuistutuksen lähettäminen tulisi tapahtua mahdollisimman pian laskun erääntymisen jälkeen. Ensimmäinen maksullinen muistutus voidaan laittaa matkaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä.

Viiveen välttäminen on tärkeää, jotta yritys voi pyrkiä varmistamaan saataviensa kotiuttamisen mahdollisimman pikaisesti, mutta myös sen vuoksi, jotta loppuasiakas saa huomautuslaskun pikaisesti ja voi korjata asian heti.

Maksumuistutus tarjoaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden korjata tilanteen nopeasti

Maksun hoitaminen voi joskus unohtua keneltä tahansa, mutta joskus maksumuistutuksen saamisen taustalla ovat maksuvaikeudet tai laskun virheelliset maksutiedot. Laskuttavan yrityksen onkin tärkeää varmistaa, että laskun tiedot ovat oikein, ja että maksun kohdistaminen onnistuu helposti. Maksumuistutuksen lähettäminen tarjoaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden korjata tilanne ennen mahdollisia perintätoimia.

Loppuasiakkaan on siis tärkeää reagoida maksumuistutukseen ajoissa ja pyrkiä selvittämään mahdolliset maksuvaikeudet ennen niiden kasaantumista. Maksuasioihin liittyvistä neuvoista kannattaa pyrkiä keskustelemaan maksumuistutuksen lähettäjän kanssa.

Paljonko maksumuistutus maksaa?

Lain mukaan kirjallisesta maksumuistutuksesta voidaan periä enintään 12 euroa yritysperinnässä. Kulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia, ja niitä voidaan periä vasta, kun edellisestä maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta on kulunut vähintään 10 päivää.

Kuluttajaperinnässä kustakin kirjallisesta tai sähköisestä maksumuistutuksesta voidaan veloittaa enintään 5 euroa. Kuluttajilla uudesta maksumuistutuksesta voidaan periä kuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Mitä seuraavaksi?

Jos 1-2 maksumuistutuksen jälkeenkään maksua ei suoriteta, velkoja voi ryhtyä perintätoimiin. Avuksi kannattaa ottaa perintätoimisto, joka hoitaa laskujen perinnän tehokkaasti, luotettavasti ja siten, että asiakassuhde voi säilyä jatkossakin, olipa kyse sitten kuluttaja- tai yritysperinnästä.

Yhteenveto

Maksumuistutukset ovat olennainen osa yritysten maksuvalvontaa, ja niiden asianmukainen käyttö voi auttaa varmistamaan, että yrityksen talous pysyy terveenä. Loppuasiakkaille ne tarjoavat mahdollisuuden korjata mahdolliset maksuvaikeudet ennen perintätoimien aloittamista. Kokonaisvaltainen ymmärrys maksumuistutusten käytännöistä on avain menestyksekkääseen laskutukseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon.

Kredinor avuksi perinnän kaikkiin vaiheisiin

Olemme kumppanisi kaikissa avoimiin saataviin liittyvissä asioissa, tarvittaessa aina oikeustoimiin asti. Hoidamme laskujen perinnän tehokkaasti, luotettavasti ja siten, että asiakassuhde voi säilyä jatkossakin, olipa kyse sitten kuluttaja- tai yritysperinnästä.

Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen ja asiakasystävällisen palvelun, joka sisältää myös aktiivisen puhelinperinnän. Pääset vaivattomasti seuraamaan reaaliaikaisesti kaikkia tehtyjä toimenpiteitä ja toimeksiantojen tilanteita. Tarvitsemasi raportit saat helposti ja nopeasti. Läpinäkyvä toiminta, automatisoidut prosessit ja modernit järjestelmät tekevät meistä luotettavan ja tehokkaan kumppanin, joka pystyy tuottamaan laadukkaan palvelukokonaisuuden myös suuremmille laskuvolyymeille.

Voimme joustavasti sopia, minkä osan perintäprosessista haluat ulkoistaa. Tarvittaessa voimme auttaa myös riita-asioiden hoidossa, konkurssivalvonnassa ja muissa perinnän erikoistoimenpiteissä. Meiltä saat myös kansainvälisen perintäpalvelun käyttöösi, jos avoimia saatavia syntyy ulkomailla.

Ota yhteyttä myyntiin - Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!