Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joissa pyritään saamaan asiakas maksamaan erääntynyt velkansa vapaaehtoisesti, ilman oikeudellisia toimenpiteitä.

young woman at her home office with her pet dog

Vapaaehtoinen perintä alkaa yleensä eräpäivästä

Vapaaehtoisen perinnän vaihe alkaa yleensä eräpäivästä. Tässä vaiheessa velkoja voi lähettää asiakkaalle maksumuistutuksia, esittää esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse vaatimuksen velan suorittamisesta tai tehdä maksusuunnitelmia, joilla pyritään saamaan velka perittyä.

Vapaaehtoinen perintä toimii varsin hyvin, ja suurin osa maksamattomista, perittävistä laskuista saadaankin onnistuneesti maksuun vapaaehtoisen perinnän keinoin.

Vapaaehtoisen perinnän vaiheet

Vapaaehtoisen perintäprosessin vaiheet eroavat sen mukaan, onko asiakkaana yksityishenkilö vai yritys.

Vapaaehtoinen perintä kuluttajaperinnässä

Vapaaehtoisen perinnän vaiheet kuluttajaperinnässä voidaan jakaa karkeasti seuraavasti:

 1. Maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettäminen
  Ensimmäinen vaihe on maksumuistutusten lähettäminen. Maksumuistutukset ovat maksukehotuksia, joissa velkoja vaatii asiakasta maksamaan velan.
  On hyvä huomata, että maksuvaatimuksen voi lähettää ainoastaan perintätoimintaa ammattimaisesti hoitava perintätoimisto, kun maksusta on ensin muistutettu asiakasta. Maksuvaatimus on aina kirjallinen.
 2. Maksusuunnitelman tarjoaminen
  Toinen vaihe on maksusuunnitelman tarjoaminen. Jos asiakas ei pysty maksamaan velkaa kerralla, velkoja voi tarjota hänelle suunnitelman velan hoitamiseksi.

Jos saatavaa ei ole saatu perittyä vapaaehtoisesti vapaaehtoisella perinnällä, perintää on mahdollisuus jatkaa oikeudellisella perinnällä.

Vapaaehtoinen perintä yritysperinnässä

Yritysperinnässä voidaan käyttää monipuolisempia perintäkeinoja kuin kuluttajaperinnässä.  Niissä kannattaa myös pyrkiä nopeaan perintärytmiin muistuttamalla saatavista ripeästi.

Vapaaehtoisen perinnän vaiheet yritysperinnässä voidaan jakaa karkeasti seuraavasti:

 1. Maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettäminen
  Ensimmäinen vaihe on maksumuistutusten lähettäminen. Maksumuistutukset ovat maksukehotuksia, joissa velkoja vaatii yritysasiakasta maksamaan velan.
  Maksuvaatimuksen voi lähettää ainoastaan perintätoimintaa ammattimaisesti hoitava perintätoimisto, kun maksusta on ensin muistutettu asiakasta. Maksuvaatimus on aina kirjallinen.
 2. Maksusuunnitelman tarjoaminen
  Toinen vaihe on maksusuunnitelman tarjoaminen. Velkoja voi tarjota suunnitelman velan hoitamiseksi, jos yritysasiakas ei pysty maksamaan velkaa kerralla
 3. Tratta
  Kolmas vaihe on tratan käyttö. Tratta on julkisuusuhkainen maksukehotus, jota voidaan käyttää vain yritysasiakkaita kohtaan. Siinä vaaditaan velan suorittamista määräajassa sillä uhalla, että laiminlyönti ilmoitetaan luottotietorekisteriin ja sieltä edelleen protestilistalle julkaistavaksi.

Millaisia keinoja vapaaehtoisessa perinnässä on?

Perintätoimiston tavoitteena on avata keskusteluyhteys asiakkaan kanssa ja pyrkiä sopimaan maksusuunnitelmasta tai kertasuorituksesta. Inhimillinen ja joustava asiakaspalvelu on aina Kredinorin perintäpalveluiden keskiössä.

Perintätoimistot käyttävät erilaisia keinoja saavuttaakseen tavoitteensa vapaaehtoisen perinnän aikana. Ne voivat lähettää maksumuistutuksia ja maksuvaatimuskirjeitä, ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen ja asiakasystävällisen palvelun, joka sisältää myös aktiivisen puhelinperinnän.

Yritysasiakkaita kohtaan voidaan tarvittaessa käyttää trattaa (julkisuusuhkaista maksuvaatimuskirjettä).

Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta  maksuhäiriömerkintää

Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkintä voi syntyä monin tavoin, esimerkiksi: käräjäoikeuden velkomustuomiosta, ulosoton perinnästä tai velkajärjestelyhakemuksen jättämisestä käräjäoikeuteen. Lisäksi yritysperinnässä maksuhäiriömerkintä syntyy tratan protestoinnin, yrityssaneerauksen tai konkurssihakemuksen kohdalla.

Velkoja voi myös ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin, jos kuluttajaluoton maksu on vähintään 60 päivää myöhässä, maksuhäiriömerkinnän mahdollisuus on mainittu luottosopimuksessa ja maksukehotuksessa on mainittu maksuhäiriömerkinnän uhka.

Vapaaehtoisen perinnän keinoja kannattaa käyttää – kotiutat saatavat nopeammin ja edullisemmin

Nykyaikainen, aktiivinen ja asiakasystävällinen palvelu on vapaaehtoisen perinnän ytimessä. Vapaaehtoinen perintä toimii varsin hyvin, ja suurin osa maksamattomista, perittävistä laskuista saadaankin onnistuneesti maksuun vapaaehtoisen perinnän keinoin.

Vapaaehtoisen perinnän keinoihin kannattaakin panostaa: oikeudelliseen perintään verrattuna vapaaehtoinen perintä auttaa kotiuttamaan saatavat nopeammin. Oikeudellisen perinnän kulut saattavat myös kasvaa suuriksi.

Vapaaehtoinen perintä voi auttaa yritystäsi saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita esimerkiksi seuraavilla tavoilla

 • Parantamalla kassavirtaa
 • Vähentämällä luottotappioita
 • Vahvistamalla yrityksen mainetta.

Laki säätelee perintää

Perintälaki säätelee vapaaehtoista perintää Suomessa. Lain tarkoituksena on selkeyttää perintätoimen hoitamista ja suojella asiakkaan etua. Lain mukaan perintäkulujen enimmäismäärät on määritelty, ja velkoja voi ylittää nämä enimmäismäärät vain poikkeuksellisen vaikeissa perintätapauksissa. Velkojan on eriteltävä perintäkulut ja niiden perusteet, jos ne ylittävät enimmäismäärät.

Kokonaisuudessaan vapaaehtoinen perintä on vaihe, jossa velkoja pyrkii sopimaan velan suorittamisesta asiakkaan kanssa ennen oikeudellista perintää. Tavoitteena on saavuttaa molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu velan maksamiseksi.

Kredinor avuksi perinnän kaikkiin vaiheisiin

Olemme kumppanisi kaikissa avoimiin saataviin liittyvissä asioissa, tarvittaessa aina oikeustoimiin asti. Hoidamme laskujen perinnän tehokkaasti, luotettavasti ja siten, että asiakassuhde voi säilyä jatkossakin, olipa kyse sitten kuluttaja- tai yritysperinnästä.

Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen ja asiakasystävällisen palvelun, joka sisältää myös aktiivisen puhelinperinnän. Pääset vaivattomasti seuraamaan reaaliaikaisesti kaikkia tehtyjä toimenpiteitä ja toimeksiantojen tilanteita. Tarvitsemasi raportit saat helposti ja nopeasti. Läpinäkyvä toiminta, automatisoidut prosessit ja modernit järjestelmät tekevät meistä luotettavan ja tehokkaan kumppanin, joka pystyy tuottamaan laadukkaan palvelukokonaisuuden myös suuremmille laskuvolyymeille.

Voimme joustavasti sopia, minkä osan perintäprosessista haluat ulkoistaa. Tarvittaessa voimme auttaa myös riita-asioiden hoidossa, konkurssivalvonnassa ja muissa perinnän erikoistoimenpiteissä. Meiltä saat myös kansainvälisen perintäpalvelun käyttöösi, jos avoimia saatavia syntyy ulkomailla.

Ota yhteyttä myyntiin - Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!