Kansainvälinen perintä

Kansainvälinen perintä koskee velan perimistä tilanteissa, joissa asiakas tai velkoja sijaitsee eri maassa.

young woman at her home office with her pet dog

Velan perintä ulkomailta

Perintä ulkomailta voi olla monimutkaisempaa kuin kotimainen perintä, sillä eri maiden lainsäädännöt ja käytännöt vaihtelevat.

Kansainvälinen perintä vaatiikiin erityistä asiantuntemusta ja tarkkuutta, jossa otetaan huomioon lainsäädännön lisäksi kansainväliset sopimukset, kunkin maan erityispiirteet ja prosessit, oikeusapu ja mahdolliset kielimuuriin liittyvät haasteet.

Kansainvälisen perinnän vaiheet

Kansainvälisen perintäprosessin voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: alkuvaiheen perintä ja oikeudellinen perintä. Alkuvaiheen perinnässä perintätoimisto yrittää saada asiakkaan maksamaan velan vapaaehtoisesti (vapaaehtoinen perintä). Oikeudellisessa perinnässä perintätoimisto hakee velan perimiseksi tuomioistuimen päätöstä.

Tarve paikallisten tapojen ja käytäntöjen tuntemiselle

Kansainvälisessä kaupankäynnissä ja ulkomaisten laskusaatavien perinnässä on tärkeää olla perillä paikallisista tavoista ja käytännöistä lainsäädännön lisäksi. Asiantuntijoilta saat apua eri maiden perintälakien ja -vaatimusten tuntemisessa.

Kansainvälisen perinnän tavoitteet ovat samat kuin perinnässä kotimaassakin: minimoida luottotappioriskit, varmistaa, että yritys saa velkasaatavansa kotiutettua ja tulovirrat kassaan ajallaan ja siten huolehtia kilpailukykynsä ylläpitämisestä.

Perintäprosessi asiakkaan ollessa ulkomailla

Perintäprosessin käynnistäminen Suomesta käsin on mahdollista, vaikka asiakas sijaitsikin ulkomailla. Perintätoimistot voivat lähettää maksuvaatimuksen asiakkaalle ja käydä tarvittaessa keskusteluja puhelimitse. Kansainvälisessä perinnässä perintätoimisto voi myös hyödyntää kansainvälistä verkostoa ja yhteistyötä ulkomaisten toimijoiden kanssa velan perimiseksi.

Haasteet ulkomaan perinnässä

Yhä useammat suomalaiset yritykset toimivat ulkomailla tai laajentavat liiketoimintaansa ulkomaille, mikä tekee kansainvälisestä perinnästä olennaisen osan niiden arkea. Usein yrityksillä itsellään ei kuitenkaan ole riittävää tuntemusta muiden maiden lainsäädännöstä, käytännöistä ja perintäprosesseista. Tässä tilanteessa luottotappioriskien minimoimiseksi on paikallaan hyödyntää perintätoimistojen kautta saatavia laajoja kansainvälisiä verkostoja ja asiantuntijapalveluita, jotka helpottavat ulkomaan perintää ja tekevät siitä kustannustehokasta ja läpinäkyvää.

Räätälöidyt ratkaisut monikansallisille yrityksille

Monikansallisille yrityksille voidaan tarjota räätälöityjä ja keskitettyjä saatavien hallinnan ratkaisuja. Automaatio voi tehostaa sekä saatavien perintää että raportointia, ja alueelliset yksiköt saavat tukea paikallisilta yhteyshenkilöiltä. Tavoitteiden asettaminen ja raportointi hoidetaan keskitetysti, mikä edistää yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kredinor avuksi perinnän kaikkiin vaiheisiin

Meiltä saat käyttöösi myös kansainvälisen perintäpalvelun. Olemme osa pohjoismaista Kredinor-konsernia. Pohjoismaisen verkoston ja vahvan osaamisen lisäksi voimme käyttää avuksenne kansainvälistä kumppaniverkostoamme ja yhteistyötä ulkomaisten toimistojen kanssa velan perimiseksi.

Suosittelemme aina reagoimaan nopeasti kansainvälisten maksujen viivästyessä, sillä vastineajat ovat usein pidempiä kuin kotimaan perinnässä. Meiltä saat nopean ensivaiheen reagoinnin kansainvälisen Pre-collection palvelumme avulla, jonka jälkeen voimme tarvittaessa välittömästi siirtää toimeksiannon kohdemaahan paikallisia toimenpiteitä varten. 

Olemme kumppanisi kaikissa avoimiin saataviin liittyvissä asioissa, tarvittaessa aina oikeustoimiin asti.

Ota yhteyttä myyntiin - Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!