Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä on perintämuoto, joka turvautuu oikeudellisiin keinoihin saatavien perimisessä, jos asiakas ei ole vapaaehtoisesti suorittanut velkaansa tai neuvotellut maksusuunnitelmaa. Käytännössä tällöin puhutaan prosessin aloittamisesta käräjäoikeudessa.

young woman at her home office with her pet dog

Vapaaehtoinen perintä ja siirtyminen oikeudelliseen perintään kuluttajasaatavissa

Jos velkaa ei makseta vapaaehtoisen perinnän aikana, asia saattaa siirtyä oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintä edellyttää haastehakemuksen lähettämistä käräjäoikeuteen ja käräjäoikeudelta päätöksen pyytämistä, mikä lisää velan määrää lainmukaisilla kuluilla. Käräjäoikeus tiedottaa loppuasiakasta asiasta haasteen tiedoksiannon muodossa.

Oikeudellinen perintä käsittää tavallisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynnin ja ulosoton.

Oikeudelliseen perintään voidaan päätyä, kun velkoja vaatii velan perimistä sen vuoksi, että velkaa ei ole maksettu tai maksusta ei ole vapaaehtoisesti sovittu. Oikeudellinen perintä alkaa sillä, että käräjäoikeuteen lähetetään haastehakemus. Kun maksuvelvollisuudesta on saatu oikeuden päätös eli tuomio, perintää jatketaan ulosoton kautta.

Ulosotossa velkasumma ulosmitataan suoraan palkasta tai omaisuudesta – kaikki maksaminen tapahtuu tässä vaiheessa ulosoton kautta. Oikeudellinen perintä on usein kallista, sillä sen kustannuksia nostavat oikeudenkäynti- ja ulosottokulut.

Osa saatavista ovat suoraan ulosottokelpoisia, jolloin niitä voidaan periä ulosotossa ilman oikeuden päätöstä tai muuta ulosottoperustetta. Näitä ovat muun muassa verot ja julkiset maksut.

Asiakkaan velan maksuaika oikeudellisen perinnän yhteydessä

Haasteen vastaanottamisen jälkeen asiakkaalla on 14 päivää aikaa maksaa velka kokonaisuudessaan. Mikäli velkaa ei makseta määräajassa, käräjäoikeus antaa asiassa tuomion. Tuomion myötä luottotietoihin merkitään maksuhäiriö, mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, lainan tai työpaikan saamista. Lisäksi voi seurata mahdollinen ulosottomenettely.

Oikeudellisen perinnän perusteet

Velan oikeudellinen perintä viittaa oikeustoimiin, joita käytetään, kun velkoja pyrkii saamaan loppuasiakkaan maksamaan velkansa, kun vapaaehtoinen perintä ei ole tuottanut tulosta. Velkojan on esitettävä perusteet velan olemassaololle ja pyydettävä oikeutta periä velka.

Jos avointa velkaa ei makseta oikeusprosessista huolimatta käräjäoikeuden määrittelemiin määräpäiviin mennessä, käräjäoikeus antaa velkomustuomion. Siitä syntyy loppuasiakkaalle maksuhäiriömerkintä.

Velkomustuomion jälkeen saatavan perintä voi siirtyä ulosottoprosessiin. Se käynnistyy ulosottohakemuksella, johon liitetään käräjäoikeuden päätös mukaan.

Velan perintäkeinot oikeudellisen perinnän yhteydessä

Yleisin tapa periä velkaa oikeudellisen perinnän avulla on ulosotto, jossa asiakkaan omaisuutta käytetään velan maksamiseen. Maksamatonta velkaa voidaan ulosmitata esimerkiksi asiakkaan palkasta.

Toinen perintäkeino on omaisuuden ulosmittaus, jossa velkoja voi pyytää oikeutta ulosmitata asiakkaan omaisuutta ja myydä se velan maksamiseksi.

Jos asiakas kiistää laskun perusteen tai määrän, vapaaehtoinen perintä on lopetettava välittömästi. Kuluttajasaatavaa perittäessä loppuasiakkaalla on myös oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Oikeudellinen perintä yritykseltä

Jos velkaa ei makseta vapaaehtoisen perinnän aikana, asia saattaa siirtyä oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintä edellyttää haastehakemuksen lähettämistä käräjäoikeuteen ja käräjäoikeudelta päätöksen pyytämistä, mikä lisää velan määrää lainmukaisilla kuluilla. Käräjäoikeus tiedottaa loppuasiakasta asiasta haasteen muodossa.

Yritysperinnässä oikeudellisen perinnän keinona voidaan käyttää myös joissain tilanteissa konkurssiperintää.

Oikeudellisen perinnän kulut

Oikeudellinen perintä voi olla aikaa vievä ja kallis prosessi, joten velkojan on tärkeää harkita tarkkaan, onko se tarpeellista. Kustannuksia nostavat oikeudenkäynti- ja ulosottokulut. Lisäksi mikäli saatava riitautuu oikeudellisessa perinnässä, on kuluriski huomattava verrattuna riidattomaan prosessiin.

On myös huomioitava, että oikeudellinen perintä voi aiheuttaa asiakkaalle taloudellisia vaikeuksia tai johtaa jopa konkurssiin.

Oikeudellisen perinnän kesto

Varsinaisen tuomion saaminen oikeudellisessa perinnässä voi kestää useista kuukausista jopa vuoteen, riippuen käräjäoikeuden käsittelyajoista.

Vaikka pyrimme tekemään parhaamme prosessin jouduttamiseksi ja sujuvoittamiseksi, on hyvä kuitenkin varautua odotteluun ja pitkiin käsittelyaikoihin.

Kredinor avuksi perinnän kaikkiin vaiheisiin

Olemme kumppanisi kaikissa avoimiin saataviin liittyvissä asioissa, tarvittaessa aina oikeustoimiin asti. Hoidamme laskujen perinnän tehokkaasti, luotettavasti ja siten, että asiakassuhde voi säilyä jatkossakin, olipa kyse sitten kuluttaja- tai yritysperinnästä.

Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen ja asiakasystävällisen palvelun, joka sisältää myös aktiivisen puhelinperinnän. Pääset vaivattomasti seuraamaan reaaliaikaisesti kaikkia tehtyjä toimenpiteitä ja toimeksiantojen tilanteita. Tarvitsemasi raportit saat helposti ja nopeasti. Läpinäkyvä toiminta, automatisoidut prosessit ja modernit järjestelmät tekevät meistä luotettavan ja tehokkaan kumppanin, joka pystyy tuottamaan laadukkaan palvelukokonaisuuden myös suuremmille laskuvolyymeille.

Voimme joustavasti sopia, minkä osan perintäprosessista haluat ulkoistaa. Tarvittaessa voimme auttaa myös riita-asioiden hoidossa, konkurssivalvonnassa ja muissa perinnän erikoistoimenpiteissä. Meiltä saat myös kansainvälisen perintäpalvelun käyttöösi, jos avoimia saatavia syntyy ulkomailla.

Ota yhteyttä myyntiin - Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!