Jälkiperintä

Jälkiperintä on esimerkiksi luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää.

young woman at her home office with her pet dog

Mitä jälkiperintä on?

Jälkiperintä on yksi perintäprosessin vaiheista, johon siirrytään, kun asiakkaan maksukyky on heikko eikä saatavaa kannata siirtää oikeudelliseen perintään. Jälkiperintää voidaan myös jatkaa, jos asiakas on ulosotossa varaton mutta velkoja haluaa edelleen periä velkaa.

Jälkiperinnässä avoimiin saataviin kohdistetaan erilaisia toimenpiteitä vuoden aikana, jotka perustuvat jälkiperintävaiheen analysointiin asiakkaan maksukyvyn kehittymisestä. Perintätoimisto varmistaa saatavien perintäkelpoisuuden ja huolehtii siitä, että saatava ei vanhene.

Miksi saatava siirretään jälkiperintään?

Saatavan siirtäminen jälkiperintään on velkojalle hyödyllistä, sillä se varmistaa, ettei saatava pääse vanhenemaan ja perintää voidaan jatkaa aktiivisesti, kun asiakkaan maksukyky paranee. Jälkiperintä voi olla pitkä prosessi ja saattaa kestää useita vuosia. Jälkiperinnän kustannukset on usein sidottu saatavan pääomaan, joten velkoja ei joudu maksamaan jälkiperinnästä, ellei saatavaa saada perittyä.

Jälkiperintä on sopiva vaihtoehto, kun asiakkaan maksukyky on heikko, mutta ei ole täysin olematon. Jälkiperintä voi olla myös sopiva vaihtoehto, jos asiakas on ulosotossa varaton, mutta velkoja haluaa edelleen periä velkaa.

Jälkiperinnän vaiheet

Jälkiperintäprosessi voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: ylläpitovaiheeseen ja aktiiviseen vaiheen.

Ylläpitovaiheessa seuraamme asiakkaan maksukyvyn kehittymistä. Viivästyskorko kertyy saatavalle myös ylläpitovaiheessa. Aktiivisessa vaiheessa voimme tarjota asiakkaalle maksusuunnitelmaa tai neuvotella asiakkaan kanssa, ja huolehtia siten maksukyvykkyyden parantamisesta.

Jälkiperinnän hyödyt

  • Saatavat pysyvät tuoreina, eivätkä pääse vanhenemaan. Jälkiperinnän tehokkuuden ansiosta saatavat säilyvät perintäkelpoisina.
  • Asiakkaan yhteydenotot hoidetaan perintätoimiston kautta. Jälkiperinnän aikana asiakkaan kanssa tapahtuva viestintä hoidetaan luotettavasti perintätoimiston toimesta, jolloin velkojan ei tarvitse huolehtia usein pitkäkestoisesta jälkiperinnästä ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta itse.
  • Jälkiperinnässä saatavan elinkaarta ja sille kertyviä viivästyskorkoja seurataan ajantasaisesti, jolloin saatava ei pääse unohtumaan.

Miten välttää saatavien päätymistä jälkiperintään?

Tunne asiakkaasi. Saatavien päätymistä jälkiperintään voidaan välttää arvioimalla asiakkaan realistinen maksukyky ja -tapa ennen luoton myöntämistä tietopalveluita hyödyntämällä. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä, minimoimaan luottotappioita ja estämään saatavien päätymistä jälkiperintään.

Kredinor avuksi perinnän kaikkiin vaiheisiin

Olemme kumppanisi kaikissa avoimiin saataviin liittyvissä asioissa, tarvittaessa aina oikeustoimiin asti. Hoidamme laskujen perinnän tehokkaasti, luotettavasti ja siten, että asiakassuhde voi säilyä jatkossakin, olipa kyse sitten kuluttaja- tai yritysperinnästä.

Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen ja asiakasystävällisen palvelun, joka sisältää myös aktiivisen puhelinperinnän. Pääset vaivattomasti seuraamaan reaaliaikaisesti kaikkia tehtyjä toimenpiteitä ja toimeksiantojen tilanteita. Tarvitsemasi raportit saat helposti ja nopeasti. Läpinäkyvä toiminta, automatisoidut prosessit ja modernit järjestelmät tekevät meistä luotettavan ja tehokkaan kumppanin, joka pystyy tuottamaan laadukkaan palvelukokonaisuuden myös suuremmille laskuvolyymeille.

Voimme joustavasti sopia, minkä osan perintäprosessista haluat ulkoistaa. Tarvittaessa voimme auttaa myös riita-asioiden hoidossa, konkurssivalvonnassa ja muissa perinnän erikoistoimenpiteissä. Meiltä saat myös kansainvälisen perintäpalvelun käyttöösi, jos avoimia saatavia syntyy ulkomailla.

Ota yhteyttä myyntiin - Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!